Düşük Hava Kalitesi Her Yıl Dünya Çapında 5.5 Milyon İnsanın  Ölümüne Yol Açıyor.

British Columbia Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği yeni araştırmaya göre; “iç ortamlarda ve dışardaki hava kirliliğine bağlı olarak dünya çapında her yıl 5,5 milyondan fazla insan erken yaşta hayatını kaybediyor. Hava kirliliğine bağlı ölümlerin çoğunda kalp ve damar hastalıkları görülmekle birlikte akciğer kanseri, KOAH ve solunum yolu iltihapları da bulunmaktadır.

Araştırmada hava kirliliğine yol açan kirleticiler şöyle sıralanmaktadır:

  • Enerji santralleri,
  • Endüstriyel imalat,
  • Taşıt araçlarının egzozları,
  • Isınma ve yemek pişirmede odun ve kömür yakılması vb.

Adı geçen üniversiteden Prof. Michael Brauer; “Hava kirliliği; küresel ölçekte ölüme yol açan en yüksek 4. ve hastalıklarda ise başta gelen çevresel risk faktörüdür. İnsan sağlığının iyileştirilmesinde en etkili yol hava kirliliğinin azaltılmasıdır” demiş.

Kaynak: University of British Columbia. “Poor air quality kills 5.5 million worldwide annually.” ScienceDaily, 12 February 2016.

Chemtrails: “Taşıt aracı egzozu değildir!”; Toksik kimyasal, biyolojik madde ve ağır metal aerosolleri içerir.

Chemtrails’in çevre ve hava kirletici olarak insan ve çevre sağlığına etkilerinin ilgili disiplinlerden her tür araştırma, ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmasına dâhil edilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi Anayasal bir zorunluluktur.

Chemtrails atımları ile atmosfere her dakika enjekte edilen nano partikül ağır metaller ve kimyasallar, hava kirliliğinde en önemli etkenlerin ilk sırasında yer alıyor. Küresel ısınma ve soğunma bahaneleriyle püskürtülen chemtrails atımları, canlıların ve Doğa’nın tahribatına yol açıyor. Atmosferi kontrol altına alma çalışmalarını manipule edecek yukarıda ki araştırmalar tamamen algı yönlendirmelerinin ürünleridir. Yaptıklarını örtbas edecek her türlü yolu gerçekleştirdiklerini binlerce kez kendimiz gördük. Bilmemiz gereken tek şey, Chemtrails atımlarının Doğa’ya ve canlılara geri dönülemez şekilde zarar verdiğidir. Chemtrails kitle imha silahıdır ve el birliğiyle durdurulması şarttır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here