Müzik Frekansları :

Bu makale genel anlamda müzik tarihinde ki anlayışı ve olayları; modern psikopatoloji, sosyal saldırganlık, politik yolsuzluk, genetik fonksiyon bozuklukları gibi yeryüzünde yaşamı tehlikeye sokan geleneksel değerlerin, çapraz kültürel dejenerasyonunu detaylandırmaktadır.

Bu tarih; A=440Hz ‘standart ayar’ tonuyla yapılan, Rockefeller Vakfı’ nın askeri endüstri de ticarileşmesini kapsamaktadır. Müzik endüstrisinde ki tekelleşmeyle empoze ettikleri frekans popülasyonları; yaralayıcı, büyük bir saldırganlık, psikososyal acındırma ve duygusal sıkıntı içine sokmuş, insanları fiziksel hastalıklara hazırlamış, mali dayatmalar ile büyük kâr ettirdikleri; acentaları, aracıları ve şirketler ile işbirlikleri kurarak tekelin içinde yer almışlardır.

Alternatif olarak oldukça doğal ve içgüdüsel olarak çekici A=444hz (C5=528Hz) frekansı; en ayrıntılı şekilde çalınarak, botaniksel anlamda baskı altında tutuldu. Bitki krallığının yeşil sarı görüntüsüyle doğal olarak yayınladığı bu iyi titreşimlerin; duygusal stres, sosyal saldırganlığı tedavi edici yönü hep sansürlendi.

Böylece, Dünya sağlığını ve barışı ilerletmek için gerekli olan ve müzisyenlerin enstrümanlarını en yararlı şekilde ayarlayarak kullanmaları, ses paketlerini kendi menfaatlerine yönelik daha yararlı olacak şekilde etkilemeleri, bütünsel olarak sanatların ve bilimlerin uygulanması entegrasyonunun yeniden yapılandırılması gibi halihazır da zaten başlamış olan bir müzikal devrim sekteye uğratıldı. Müzik yapımcılarının iletişimi ve bu konuları dikkate almaları sindirildi. Böylece müziği askerileştirmeyi gizlice kayıt altına aldılar. Müzik aletlerini ve sesten frekansa tüm tedavi edici, besleyici özelliklerini değiştirdiler.”

GİRİŞ

Popüler görüşün aksine; toplum, siyaset ve ekonomiyi etkileyen en güçlü bilim, davranış bilimidir. Bu bilim genellikle ihmal edilen toplumları gerçek bir sığır gibi yönlendirmek için; reklam ajansları, sosyal mühendisler, pazarlama firmaları gibi kurumlara ikna edici ortam sağlar.

Örneğin: Koyun sürüsü

Merck Veteriner kılavuzuna göre; sanki köpek ya da insan yaklaşıyormuş gibi senkronize şekilde reaksiyon vermelerini sağlayan özel bir set sinir hücresinin, elektriksel ateşlemesi ile uçuş tepkisi veya duyma davranışıyla ilişkilendirilmiş stres hormonunu salgılarlar.

Malcolm Gladwell; Kültürlerarası Psikiyatri de Bartholomew Halk sağlığı kriziyle alakalı “Mesleki Kitlesel Psikojenik Hastalıklar” terimini kullanmıştır.

GEÇMİŞ

Biyofizik, fizik ve evren, yaşam da dahil olmak üzere, Eskiden beri enerjisel ve matematiksel olarak inşa edilmiştir, armonika yani müzik çok güçlü fiziksel darbelerle bize (bir bilinç ortamı olarak biyoenerji ya da maneviyat dahil) enerjiyi ve bu alanı varsayarsak geçerli olacak, su seslerinin etkileri yoluyla, gerçekten hydrosonik titreşimlerle aracılık eder. Su neredeyse yüzde 80 insan vücudunun ağırlığıdır, likit ve kristal bir süper kondüktördür. Yapılanmış su bilimi en az elektro genetik alanında ki kadar bu tezi yeterince doğrulamaktadır. Işık (fotonlar) ve ses (fononlar) hücre ve bezlerinde likit kristal proteoglikan matrix oluşturarak hücreler arası sinyal iletişimini sağlarlar. Öğretildiği gibi bio yaratım ve sağlık onarımının ses enerjisi frekansıyla daha çok ilgilidir.

DNA ve yapılandırılmış su olmak üzere hidrosonik yaratıcılık teorisine güçlü şekilde kanıt oluşturur. Modern müziği sinir bozucu bulan bir çok insan mevcuttur. Bir çoğu bu tarz müzik dinlediği için duygusal olarak rahatsız hale gelmiştir. Bu tarz gelişmiş “kitle histerisi” akustik savaş çalışmalarının, ağırlıklı batı dünyasında çalınan müziklerin hep aynı aracılar ve aracı kurumlar tarafından Anglo Amerikan standart alet kodlarıyla ayarlandığını ve seslerin aynı anda imal edildiğini, ne kadar az insan kanıksıyor? Mevcut jeopolitik ve ekonomi öncüllerini incelendiğinde, müzik tarihinin bu kirli gerçeği, modern pandemik psikopatoloji gibi çağdaş sosyokültürel krizler için statükonun temel enstrümanları olabilir.

Tarih boyunca savaş çıkarıcı, vurgunculuk yapıcı ve nüfus kontrolü odaklı çeşitli yöntemler kullanan zengin ve güçlü kişiler olmuştur. Örneğin, 1770 yılında, Mayer Amschel Bauer (aka, Rothschild) ailesi ve onların sessiz ortakları kontrollü, merkez bankalarının bir ağ üzerinden küresel egemenlik misyonu için ilerleyen, İlluminati yapısının oluşturulması için planlar geliştirdiler. Bir çok İlluminati üyesinin güçlü etkisi (örneğin Dış İlişkiler Konseyi ya da gizli toplumların yönetim konseyleri) birer çok uluslu şirketler haline geldiler ve hükümetleri özel kuruluşlar aracılığıyla kontrol eder hale geldiler, saygın yazarlar, bugünün dejeneratif sosyo ekonomik eğilimlerini, yerli soykırımlarını sadece izlemekle kaldılar.

Bu etkinin bir sonucu olarak, Thomas D. Schauf, Amerikan Federal Reserve Bank feshini tartışmalı bir derlemesinde ve yorumunda, “ABD Hazinesi üzerinde deniz ötesi offshore bankacıların kontrol”ünü yazdı.Batı medeniyet yayı tırmanıştan Allah’a inançtan, aşkın yüksek merkezine odaklanan aşk, sevinç, saflık ve alçak gönüllülükleri gitti. Yerine güç bilincinin merkezine odaklanma, zenginlik ve fiziksel haz üzerinde duruldu.

Çıkış noktalarını Aydınlanma olarak tanımladılar, illumine olmuş biri, Şeytanın terimi ve anlamıyla Işığın koruyucusu olarak Tanrının yerine geçendi, Satanlar da tipik olduğu gibi karanlıklarını reddederek ışığı temsil ettiler.

Rockefeller Vakfı

Rothschild ailesi kendi ajanları olan yatırımların, Amerikan sektöründe 1865 yılından bu yana gene Rothschild ailesi tarafından finanse edilen JP Morgan ve JD Rockefeller, yardımlarıyla, Amerika Federal Reserve Bankasını yani üçüncü ve şu anda mevcut olan merkez bankasını kurdu. I ve II Dünya Savaşları, bankacılık karteli, “kârlı kent”e göç politikaları…

Örneğin, 1914 yılında, I. Dünya Savaşı’nın başında Alman Rothschild bankası, Alman hükümetine para ödünç verir, İngiliz Rothschild bankası İngiltere’ye para ödünç verir ve Fransız Rothschild bankası Fransız hükümetine para ödünç verir. Savaş propagandası yapmak ve Rothschild’in jeopolitik ve mali gündemlerine hizmet için üç ana Avrupa haber ajansı, Fransa’da Havaş, Almanya’da Wolff, İngiltere Reuters yayınlar yaptılar, bu yayınlar Rothschild’in bankaları tarafından finanse edilen bir medya grubu tarafından sağlandı.

Dünya Savaşları I ve II’nin arasında, 1930’lar da hızlanan, savaş yapmak için en uygun müzik frekansları bilimsel çalışmaları Rockefeller Vakfı ve ABD Deniz Kuvvetleri tarafından temsilen Rothschild-Rockefeller ittifak grubu tarafından finanse edildi. Bu savaşların en önemli hedefi, kârlı bir nüfus kontrolü, araştırma, psikopatoloji, duygusal sıkıntı üretebilen müzikal faktörleri belirlemektir , “kitlesel histeri”.

ABD Donanması ve Ulusal Savunma Araştırma Konseyi Harold Burris-Meyer, New Jersey Stevens Institute ve Teknoloji Akademisinde bir ses mühendisiydi ve drama eğitmeni olmak üzere Rockefeller Vakfı tarafından sağlanan hibe ile yönettilen şirketlere akustik enerji araştırmacılarıyla uyum içinde devreye sokuldu. Burris Meyer, müzik aracılığıyla işçilerin duygusal motivasyonunun, olumsuz fabrika gürültüsünden etkilenmemesi için fabrikalar da ses kurulumlarını optimize etmek gibi bir görevi vardı. Onun uzmanlığından faydalanılan Music Corporation şirketine, danışmanlık hizmetleri sağlamak için gittiği bilinir.

James Tobias, Üniv.’de İngilizce Profesörü bunu yazdı. James Tobias, gelişmiş askeri ve ticari müzik ve akustik titreşimler psikolojik savaş uygulamaları ile ilgili Rockefeller Vakfı arşivlerinde belgelenmiş soruşturmalar açtı. James Tobias’a göre, Burris-Meyer psiko-duygusal kitlesel histeri ve lider etkiler üretmek için “düşman savaşçıların havadan ele alınabilir şekilde savaş uçakları üzerine konuşlanmış hoparlör dizileri (bina dahil olmak üzere)”, İkinci Dünya Savaşı sırasında Savunma Bakanlığı’na katkıda bulunmuştur.

Ayrıca, Albert Einstein’ı da içeren bir grup, bu araştırma da rol oynadı. Atom bombası Manhattan Projesi Institute for Advanced Study (IAS), Princeton Radyo Projesi Princeton’da başlamıştı ve tam aynı anda meydana geldi. Zehirli Tıp ve Rockefeller Vakfı’nın Yatırımlarının Mide Bulandırıcı Müziği “Kitlesel histeri” için müziğin gelişimine bu “komplo gerçeği” karıştırıldı. Bağlama ve caydırıcı halk sağlığı etkileri, IAS web sitesine göre, “Yönetmen İbrahim Flexner kurucu vizyonu” ile kuruldu; “think tank”.

İbrahim Flexner, Carnegie Vakfı personeli, Almanya ve Amerika’da eğitim gördü ve Rockefeller Vakfı tarafından finanse edildi. Onun ABD Kongresinde tezinin kabulü aşağıdaki Amerikan tıpta reform kaynaklı “Flexner Raporu” sayesinde oldu. Bu rezil tez doğal şifanın her formunun üretimini sağlıyordu. Vilified Anglo, -Amerikan IG Farben “Rockefeller Petrokimya” ilaç ittifak sağlık tekeline aitti.

Rockefeller gündemini ilerleyen Flexner raporuna dayandırarak, ABD Hükümeti bugün bile devam etmekte olan, ölümcül değil, şifalı ilaçlar teziyle ilacın güvenli olduğunu empoze etmektedir. Flexner raporunu zamanında yazan Beşeri Bilimler Rockefeller Vakfı Müdür Yardımcısı John Marshall aynı zamanda Composing of the Films’in de yazarıdır. (Oxford University Press, 1947)

Hanns Eisler ve Theodor Adorno Beste yazarları tarafından derlenmiştir. Bunun yanında müzikal hizmet projelerinde performans özellikli sanatsal ve hayırsever hedefli aktiviteler ile yan yana askeri ve ticari çıkarlar elde edildi. Bu araştırmalar zamanla yayın endüstrisinin gelişimi “sürü davranışı” ve halk sağlığını etkilemeye doğru ilerledikçe, yani, bioenergetically müzikal / titreşimle üretilen herhangi bir illet müziğin yatırımcılarının karlılığını artıracağı açıktır.

James Tobias’a göre, Eisler’de. Adorno’da yanlış yapmaktan suçsuz bulunmalarına rağmen, ikisi de projenin resmi yetkilileri tarafından suçlandılar. Eisler daha sonra kültürel manipülasyon için askeri ortam da müzik yapmaktan suçlandı ve takip eden yıllarda FBI tarafından sınırdışı edildi. Bu olay Rockefeller Vakfı için utanç kaynağıdır.

Bu en iyi şekilde, neden bu aktivitenin zamanla ilişkilendirildiğini, konu içeriğini, vakıf fonlamasını ve Rothschild-Rockefeller’ın Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinde savaş yatırımları olduğunu açıklıyor. Amaç; Batı dünyası standart müzik tonu A=440hz frekansını yapılandırmaktır.

A=440hz standart tonlaması gerçeği bu tarafların ve araştırmalarının bulaştıkları caydırıcı müzikal frekansları askeri ve ticari kullanımları aşağıda ve başka yerlerde yeterli derecede kanıtlanmış olması nispeten üzücüdür.

Leonard G. Horowitz Tarafından Araştırma Sonucu Ortaya Çıkan Arşiv Yazısı ;

Online dergisinde ki yazının bağlantı iznini Prof. James Tobias’dan istemek için kişisel temasa geçtiğimde, çalışmalarının gelecek yayınlarını tehlikeye sokmak istemediğini, söylediğini reddetmesi ya da Medikal Verites dergisinde ki yayınları için boyun eğmesi ondan 600 kelime sansürlemesi şüphelerimi daha da arttırmıştır. Fakat yine de basit bir internet araştırması dahi aşağıda ki etik olarak iğrenç elyazmasının Rockefeller Arşiv Merkezi tarafından yayınlandığını tespit etmeme yetmiştir.

“Rockefeller Arşiv Merkezi Araştırma Raporları, Çevrimiçi Rockefeller Arşiv Merkezi periyodik yayınları hayırseverlik tarihini ve burs ağını güçlendirmek içindir. Rockefeller Arşiv Merkezi, koleksiyonların da bulunan malzeme ve konularla geniş bir yelpaze de vurgulamak amaçlanmıştır. Bunun için mevzubahis raporlar ve araştırmaları desteklemek için, Arşiv Merkez’inden hibe alınmıştır ve birçoğu Arşiv Merkez’ini ziyaret etmiş araştırmacılar tarafından sunulan denemelerdir. Fikirler ve bu raporda ifade edilen görüşler yazara aittir ve Rockefeller Arşiv Merkezini temsil etmez.”

Açıkçası, “adil kullanım” telif hakkı yasaları çerçevesinde, Dr. Tobias ve Rockefeller Arşiv Merkezi burada inceleme için mevcuttur. Onun İnternet ortamında yayınlanan çalışmalarını yasaklamak konusunda sıfır hakka sahiptir, özellikle bu yaygın psikososyal patoloji, halk sağlığı ve milli güvenlik gibi kamu incelemesine ve bilimsel yorumlarına basitçe “hayırseverlik tarihi” olarak nitelemek doğru olmaz. Dr. Tobias’ın benimle bu konuda röportaja rıza göstermediğini ve Medical Veritas itaati ile ilgili cevap hakkı davetimi ihmal ettiğini de kaydetmemiz gerek.

Kitle Histerisi

James Tobias adlı el yazması açıkça akustik bilim bioenerji araştırmaları, hatta “kitlesel histeri” ya da duygusal uyarılma etkileri ve üretene odaklanmış, onun keşif paniğine neden olduğunu kanıtlamıştır. (Bu araştırma, ses efektleri fiziksel analizi olarak soruşturma da dahil olmak üzere diğerleri gibi güvenilir bir uygulama da kullanılabilir, bu son derece kurulu ve oturmuş bir tekniktir.)

Gerçekten kitlesel histerinin ne ürettiğinden ziyade ses efektleri, hatta psikolojik izleyici tepkisi ölçümü için herhangi bir teknik kapasite olmadan seyirci reaksiyonlarına erişilebilir niteliktedir. Bu konuda hangi önlemlerin belirleneceği meçhuldür. James Tobias, Vakıf tarafından finanse edilen araştırmaları, farklı şiddetler de ses efektleri ve farklı frekanslar da neden olduğu ortalama hoşgörüyü genişletilmiş olarak kaydetti. (Farklı gürültü seviyeleri ile ilgili olarak ses etkinliği.)

Burada ki netleşmiş ilgi dramatize vurgunun kullanımına işaret ediyor. Devletler için ses efektleri ve duygusal itirazların yoğun kullanımı ile açıkça kitlelere, kitlesel histeri getirilebiliyor.

These revelations best account for the “mass hysteria” demonstrated by audiences responding to “Rock-n- Rollers,” initially Elvis Presley, followed by the “British Invaders.” It was recently revealed that The Beatles were barred from performing in Israel following an investigation that prompted the education ministry to conclude the Beatles’ performances caused ;

Bu âyetler “kitle histerisi” için en iyi ilgiyi, Rock-N-Roll’cular ve özellikle başlangıçta Elvis Presley gibi kitleler de yanıt olarak ortaya çıkarılmış ve ardından bunu “İngiliz işgalciler” olarak izledi. Son zamanlarda Beatles performansları nedeniyle eğitim bakanlığın da ki bir soruşturmanın sonucu istendiğinden dolayı, İsrail’de ki çalışmalardan men edildiği ortaya çıktı.

[H]ysteria ve Kitle Hastalığı

Burada hiçbir müzikal ya da sanatsal bir deneyim yok, ama cinsel uyaranlarla dolu saldırganlık duygularını tetikleyici, şehveti uyandırıcı bir kurgu mevcut. İkinci Dünya Savaşından beri olduğu gibi İsrail Mossad etkili Majestelerinin Gizli Servisi (MI6) ve CIA’nın askeri çıkarları takip edildi. 1938 yılında İngiliz-Amerikan radyo ve televizyon karteli finanse edildi ve Rockefeller Vakfı, aynı zamanda Yahudi nefretini tetikleyerek finansman Nazi öjeni verilerek uygulandı. Bu Anglo-Amerikan medya bağlantısı Michele Hilmes tarafından kanıtlandı.

31 Ağustos 1957 tarihinde, histerik kalabalıklar ayaklar altına itildi. Buna Kanada’lı muhabir John Kirkwood dâhil olmak üzere şunu yazmıştır :

“Bu çılgın gençler alanı bastıkları zaman sanki bir ordu ova da savaşmak için yamaç aşağı kaçık sürüsü izliyor gibiydiler. Elvis ve onun müziği baş döndürücüydü. Bu sirkte küçük bir rol oynadı. Büyük gösteri Vancouver’lı gençler tarafından bir kıvranmaya dönüştü, çılgın salaklar vahşi orman zevkleriyle müziği içselleştirdiler. Gençlerin sorun çıkarıcı bu sert, çekirdekli ve acı haline bu şehir hiç tanık olmamıştı. Kitlesel histeri ve çılgınlık en iğrenç gösteriler içinde Elvis Presley’in tek gecelik İmparatorluk Stadı’na döndü. Albay Parker’da ertesi gün isyanın faturasını okuma zevkine kavuştu.”

Albay Tom Parker’ında, Elvis’in yöneticisi, yasadışı bir göçmen Avrupa’lı olarak ABD Ordusuna katılmakla şüpheli sıfatında olduğu ortaya çıkıyor. Elvis’in kariyeri üzerinde münhasır kontrolü ele almak için Hank Snow’la olan ortak yönetim sözleşmesini feshetmiştir. RCA ile Presley’in temas geliştirdiği ve Albay’ın takma adı Tom Parker, gizlice onun Ordu karargah komutanı Yüzbaşı Tom Parker’dan çaldığı bir isim. Onun gerçek adı Andreas Cornelis (“Andries”) Van Kuijk idi.

Böylece; İmparatorluk Stadyumu, büyük olasılıkla ikna edilmek için başarılı bir ABD Askeri-RCA denemesi oldu; “kitlesel histeri”.

RCA, Tobias’a göre, özellikle Rockefeller Vakfı tarafından finanse edilen araştırma da önemli bir katılımcı müzikal üretmek için bu hassas seyirci etkisini kullandı. RCA, GE ve Deniz Kuvvetleri Birinci Dünya Savaşı sırasında, ABD radyo imalatı ile ilgili büyük şirketler tarafından sahip olunan ABD Donanmasında bastırılmış patentler, Britanya savaş çabasını kolaylaştırdı. Bu radyo ekipmanı tüm üretimi Ordu ve Donanma için tahsis edilmiştir. Donanma kablosuz radyo gelişmeleri içeren radyo sanayi üzerinde bir Rockefeller’lar tarafından yönetilen askeri-devlet tekelini korumak için çalıştı. Bu savaş zamanı emri radyo için asla sona ermedi. Bazılarının inancına göre, 1918 yılında kongre kararsızlığı aldatmacası nedeniyle Rockefeller liderliği, radyo da sözde hükümet kontrollü bakımı sona erdirdi. Korporatist-devlet tekelinin şüpheli (yanlış) yönü olan bir ulusal radyo sistemi oluşturmasını Deniz kuvvetleri engel olmadı.

8 Nisan 1919 tarihinde, ABD Deniz Kuvvetleri yetkilileri ticari radyo tekeli üzerindeki kontrolünü kaldırma denemesi yaptı. Donanma ile bir şekilde çalışmaya böylece devam ettiler. Bir Amerikan radyo şirketi geliştirmek için General Electric Company (GE) yöneticileri ile bir araya geldi. GE tarafından Amerikan Marconi firması satın alınmasıyla, Amerika Radyo Şirketi (RCA) doğdu. Oluşan ensest ticari-askeri kartel RCA, General Electric, Birleşik Meyve, Westinghouse Electric Corporation ve AT & T dahil. Bu ittifak, insan enerjisi (biyoenerji) ve elektro-genetik çakışmalar ve maneviyat hareketleri gibi aynı oyuncular tarafından ileri psikiyatrik genetik dahil, enerji ve sanayi üzerinde faşist kontrol için zemin hazırlamıştır. Ortaya çıkan gelişmeler Ulusal Yayın Şirketi (NBC) ve AT & T telefon iletişimi kontrolü ile radyo ve televizyon tekelli bir hükümet oluşturuldu.

Rockefeller Vakfı arşivleri Hilmes incelemesi, kartelin önemli bir hedefinin de başlangıçta BBC ve RCA’nın sahip olduğu radyo araştırma ve televizyon yayıncılığı ile İngiliz ve Amerikan kurumsal askeri çıkarlarını koordine etmek olduğunu kanıtlamaktadır.

James Tobias’ın araştırması; psikotronik savaş, fizyolojik stres indüksiyonu, negatif duygusal uyarılma, kitle ikna, sürü davranışı ve nüfus kontrolü üzerinde durulduğunu gösterdi. Bu “kara operasyon”, Tobias ve Hilmes tarafından iletişimsel açıdan ve birçok yönden kanıtlanmıştır.

6 Ekim 1938
Örneğin; A = 440Hz standart ayar kabul edildiği yıl, David Stevens çalışmalar konusunda Frank Jewett (ATT Başkan Yardımcısı’nı) kaleme aldı.

(Mekanik yollarla izleyicilerin duygusal tepkisini kontrol) başlıklı yazısı çıktı. Bell Labarotuvar yetkilileri, kârlı uygulamalar ve askeri yararlara rağmen bu hain projeye şirketin tutumu için “utanç verici” olarak kaydetti.

     James Tobias’ın yazdığına göre ;

Bu proje tipik bir Rockefeller Vakfı projesi. Fakat sonuçta çok daha büyük kurumsal ağlar kurulmasına dönüşebilirdi. Hedeflerin her zaman ya da kısmen spekülatif olduğunu, aslında medya geliştirme projeleri sunan ticari çıkarlar olmasının mümkün olduğunu, ancak “eğitim” veya “dramatik” askeri ya da ticari olmayan kullanılabilir sosyal araştırmalarında olduğunu, ticari medya sistemleri ve uygulamalarının bu anlamda ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.

Bu araştırma sonunda şu anda televizyon ve radyo ağları tarafından kabul edilen, kamu iknasının modern yöntemlerle ve kültürel telkin gelişiminde uygulanan “ana akım medya” tabiri ortaya çıktı. Özellikle belirtilmelidir ki 1961 ile Rockefeller Biraderler Fonu raporlarına göre; kendilerinin Amerika’nın Ulusal çıkarları için yaptıkları araştırmaların, biz insanların kamu yönetimi algısıyla dayatılan Özgür dünya ve özgürlük tabanlı ulusal güvenlik için nükleer silahlara ve yeni teknoloji füzelerle tereyağı ve silahların ticari ve askeri liderlikle bağlantısı bilinçli algı kurularak çarpıtılıyordu.

Psikobilim Uygulamaları

Medya Askeri Psikobilim Uygulamaları Rockefeller Vakfı’nın arşivlerine göre, Rockefeller Vakfı finans ve yayın organları üzerinde askeri medya tekelini düzenlemek ve “eğitim” ile programlanabilir kamuoyu zihniyeti oluşturmak adına çeşitli formlar aracılığıyla yardımcı oldu. Tobias vakfın kartel düzenlemelerinin ihmalinde ki NBC ve CBS arasındaki televizyon yarışması gibi “gizli ve deneysel üretim aşamalarının gittikçe şiddetli olduğunu kaydetti.”

Yarışmanın amacını aşan taraflarını kanıtlayan Kongre, 1974 yılında NBC’nin ebeveyn, RCA üzerinden sırasıyla 14.1 ve yüzde 4,5 hisse yükselmesi yaşadığını CBS ve NBC dahil Rockefellerin yönettiği Chase Manhattan Bankası’nın hisselerini araştırdıklarını, Kongre Chase Manhattan Bank müzikal zekaya dayalı start-up da dahil olmak üzere 28 yayın firmalarında stok düzenlediği kaydedildi. Bu raporun ardından Chase Manhattan Bank, ABC hisseleri 6.7% elde kaldı. Banka sadece aksi propaganda için sosyokültürel mühendisliği denilen anlamlı eğitim telkin “programlama”, “PSİKOP” terimini etkilemek için yüzde beş sahipliğini satması gerekti.

Tobias “Burris-Meyer ile ses efektlerinin seyirci tepkisi ve kablolamanın seyirciler üzerindeki etkilerini “psiko-galvano metreden”, ölçmek istedi. Televangelist’e göre, putperestliği, korporatist devletin düşmanlığına çevirdi. Pat Robertson CHASE bankası FED in zengin bir hissedarıydı. “Bunun gibi diğer FED sahiplerininde medya da benzer holdinglerin varlığında pay sahipleri olduğu”, Robertson adlı kitabında yazdı.

Yeni Dünya Düzeni konusunda uyardı. “Medya’nın onlarla aynı fikirde olmadığını, medyayı kontrol etmek için, FED bankacıları kendilerine krediler sağladıklarını belirtmiştir.”

John Marshall yan etkileri olan ses için, duygu tutulumunun gerekli olduğunu yazdı. Psiko- galvanometrenin duygusal katılımı bile bir kaba ölçü verirse, belki de Burris-Meyer’ın amaçları için yeterli olacaktır. “Marshall ardından” Princeton Radyo Projesine başvurmuş psikologlardan danışmanlık aramaya Burris-Meyer’ı çağırdı. Bundan sonra, Burris-Meyer film ses efektleri kaydı ile denemeler yapmaya Amerikan Film Merkezi aracılığıyla devam etmiştir.

J. Tobias, RF sanayi ve ticari değeri olan araştırmalarının gelişmeler dağılımında ki başarısını güvence olarak hibe kazananlara, ağ ve yayıncılara, endüstriyel bağlantılara sunduğunu belirtti. “Rockefeller desteği”, diye genellikle ve büyük ölçüde parasal desteğinin yanı sıra herhangi bir proje bursiyerinin insani ve kurumsal kaynaklarla genişletilmişliğini, özellikle Marshall’ın anlayışlar aracılığıyla ve geniş kişisel ağ değişenini kaleme almıştır. Tobias, daha çok izleyici katılımı ve büyük izleyici manipülasyonu hareketi olasılığını yükselterek “duygusal kamu ‘technicolor’ etkin kanıtlarını “; ‘kontrol’ olarak müzikalite için açık eğitim ve ticari uygulamalarda ki Burris-Meyer ‘ses gösterisini’ vurguladı. Disney’in Fantasia gibi eserlerinde olduğu kadar gösterilerde de, [bu] gelişmiş [akustik savaş] teknolojilerin kullanımı vardı.

Profesyoneller İçin A = 440Hz Tanıtımı

Sahne, ekran ve televizyon için elektronik ses girişi akıcı devam etmedi. 1910 yılında, Amerika’da sınırlı bir başarı vardı. Müzisyenler Amerikan Federasyonu enstitü A = 440Hz standart ayar başlangıç çabası için, Rockefeller Vakfı tarafından sağlanan hibe ile motive edildi. Avrupa’da bu ilk çabanın sıfır etkisi vardı. Ek promosyonlar aşağıda açıklanan diğer frekansları ile karşılaştırıldığında daha az hoş, ya da sıkıcı olarak algılanan A = 440Hz müzik dünyanın kabul etmesi ve sabitlenmesi için daha çok zamana ihtiyaç vardı. İronik olarak bu ayarın kabulü için, Avrupa’da müzisyenler ikna edildi ve 1939 yılında British Standards Institute (BSI) bunun benimsenmesi için çabalar harcadı. Rockefeller-Rothschild “kara-operasyon” yetkilileri, Nazi partisi propagandacılarını istihdam ettiler. Anglo-Amerikan kartel düzenlemesi hakkında ortaya Joseph Goebbels çıkarıldı .

O zaman, Goebbels İngiltere’nin en büyük medya düşmanı haline gelmişti. Lynn Cavanagh, standart müzikal ayar tarihini inceledim ve propaganda bu aykırı tespit ve mevcut uzlaşma, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) Rockefeller -Nazi konsorsiyumu tarafından terfi, A = 440Hz standardını kabulünü 1938 – 1939 gerçekleştiği ve aynı anda İngiltere, Almanya ile savaş ilan etmek üzereydi. Bu yüzden kesinlikle MI6, IG Farben Polonya’ya karşı Hitler’in asker çıkarmasına Standard Oil Şirketinin yakıt istihdamı ile Rockefeller ittifakının çabaları belirgindir. Hitler’in finansmanı onların gelişmekte olan soykırım IG Farben ve Nazi gibi ortaklarını desteklemesi, Rothschild-Rockefeller-Warburg ailesi bankacıları tarafından yapıldı. Diğer bir deyişle, A = 440Hz frekansı, İkinci Dünya Savaşı hazırlıkları petrokimya-ilaç ve savaş finansörleri tarafından kesinleşmiş oluyordu ve bu işler hassas dönemde tesis edilmiştir.

Hitler’in Polonya’da, Dünya çapında ki müzisyenler tarafından A = 440Hz frekanslı titreşimi reddedildi. Fakat, 1939 yılından üç ay önce (1 Eylül), İkinci Dünya Savaşı başlamadan, Nazi propaganda bakanı Joseph Goebbels saldırıyı savundu. Müzikal’de etkin bir propagandanın bu üstün standart ayarını benimsemesine ve Hitler’in sözde düşmanları, İngiltere’de ikna için çaba harcadığı bir gerçektir. Savaştan sonra, Rockefeller Standard Oil Company, bir Amerikan haini “ulusal bir düşman” gibi, ABD Federal Mahkemesi tarafından suçlanmıştır.

A = 444 Standart Tuning Versus = 440 Bilinçli kabul. Cavanagh a göre:
“Araştırma ve yayın kuruluşları teknolojik kullanım için büyük ve son savaşı veren kuruluşlardır. Uyumsuz frekanslar ile ayarlama yapan müzikal silah gelişmeleri sayesinde, “kitlesel histerisi” nihayet 1939 yılında tesis edilmiştir.”

Başarı Londra’da düzenlenen 1939 uluslararası konferansta da test edildi. Şüpheli türev = 439 Hz Kraliyet Filarmoni A’ya çok yakın, (Muhtemelen mevcut eğilimler ve önceki perde standartları arasında bir uzlaşma olarak) bu konser sahası için uluslararası standart A üzerine = 440 Hz thenceforth’a dayalı olacağını kabul edilmiştir.

B.B.C. doğruluk uğruna, elektronik olarak üretilen A = 440 Hz ayar notu yayına başladı. Gizli operatörler ve sansürler ile uzlaşmaz hale getirilen ve bağdaştırmaya yardımcı olmak için Cavanagh Llewelyn S. Lloyd, ve Kraliyet Sanat Derneği Dergisi Lloyd’un yayını (16 Aralık 1949 hakkında bilgili bir BSI temsilcisine başvurulan) Uluslararası Standart müzik “Pitch” başlıklı yaratıcı sanat ve müzik yapmada ki maneviyatla ilgili bir yazı yazdı. Rothschild-Rockefeller bankacılık aileleri tarafından burada etkin bir BBC kontrolü propagandacılar, elektriksel medya yayını için 440Hz frekans saf ses nasıl oluşturuldu?

B.B.C. Ayarlama(nota) ile bir milyon Hz frekansında titreşen bir piezo-elektrik kristal tarafından kontrol edilen bir osilatör elde edilir. Bu elektronik bölücülerle 1000 Hz’lik bir frekansa indirgenir; o zaman 440 Hz gerekli frekansı üreten 25 ve 10, bir kez bölünür  ve çarpılır. 439 Hz bir asal sayı olduğundan bu gibi yollarla yayın yapılamazdı.

Askeri ağları için tasarlanmış ve özel inşa edilmiş elektronik jeneratörler kullanılarak 440Hz saf ses üretimi için yukarıdaki ayrıntılı teknik açıklama geçerli olsa da, bu tarihi gerçeklerin ciddi cezai etkileri vardır. Walton, Koehler, Reid arkadaşları: Profesyonel tartışmalarına göre web tabanı üzerinden, insan kalbi ve enerji merkezleri (yani, çakra) ile A = 440Hz frekans müzik omurga çatışmalarına alternatif olarak, kalp ve çakraları hangi frekans da uyardığını araştırdılar.

Teorik olarak, titreşim “kalp-zihinkalp-zihin”, sezgi ve yaratıcı ilhamı bastırma da ego ve sol beyin fonksiyonlarını uyarıcı niteliktedir.

Daha uyumlu alternatifler açıkça bastırılmıştır. Örneğin, son on yılda A = 444Hz (C (5) = 528Hz) analizi ile doğa ile daha uyumlu bu frekans bulundu. İnsanlık optimal olarak ruhsal bastırılmış olsaydı, A = 444Hz müzikal ayarlaması dini ihmal gibi bir etkisi olacaktı.

Bütün dini liderler; A = 444Hz, (C (5) = 528Hz hemen hemen eşdeğer tarifte biyoenerjik epistemolojilere abone olarak daha etkili olurlar. Örneğin Tobias tarafından başvurulan Pisagoryenler tarafından çalınan “MI” sesi ya da “mucize” notası Helmholtz tarafından orijinal Solfejde müzikal ölçekte bastırılmıştır. Bunun gibi birçok bilgi binlerce yıl boyunca sümenaltı edilmiş ve bastırılmıştır. Ama HYDROSONICS dergisi LOVE528.com da verilen 528Hz frekans hakkında şaşırtıcı ayrıntılar (A = 444Hz) gerçeğini açıklamak için yeterli ve DaVinci KODU da AŞK; A = 440Hz dayatması bir müzikal devrime ilişkin uluslararası öfke istemidir.

Kaydeden sanatçılar İlahi-insan cemaatinden yansıyan nihai müzikal ifade arıyorlar. Sahaya çıkan ruhsal duyarlı Müzisyenler kutsal kozmik enerji akışı ile uyum içinde saf yaratıcılığa müdahalelerine rağmen reddetmek için içgüdüsel mecburiyet hissediyorlar. Buna örnek bir uzman da Lloyd’tur. Kendisi A = 440Hz ayarlamanın önde gelen eleştirmeni, onun parlak, daha yatıştırıcı ve ilham verici frekansı gibi yorumlar da bulunarak Müzisyenler için doğuştan ayarlama olarak nitelendirildi. Bu da açıklanan yüksek adım için silinmez yorumdur. Bir İngiliz yazar ve besteci A = 444Hz ayar için onun tercihini dile getirdi. 440Hz’in yüksek perdenin dünya çapında müzisyenler için genellikle daha hoş olduğunu yazdı.

     İşte onun sözleri;

“Bir elektronik org ayarlamak için benim kendi deneyimim 1940’lar ve 50’lerin başında orkestra ile bir Continuo aracı kullanılmak üzere, New York orkestrası müzisyenleri bana ayarlama güçlükleri için nedenin kendi enstrümanlarına bağlı A = 440 Hz olabileceğini gösterdiler. Bana org un sahada ayarlı olsaydı, performans sırasında diğer araçlar ile karşılaştırıldığında düz olacağını göstermiş oldular. Öte yandan, bir = 444 Hz organı ayarlı ise, bu zorluğun ortadan kaybolduğunu da görmüş oldum. Bu da bana ikinci perdeyi New York orkestra müzisyenleri alışkanlıklarıyla çalmak olacağını hatırlattı ve onlar bu yanlıştan dönmek için istemsizlik eğilimi içindeydiler. Onlara yaklaşık ayarlı olanı götürsem bile onlar kendi enstrümanlarını A = 440 Hz ayarlı şekilde başlıyorlardı.”

Benzer şekilde, usta piyano tuner ve özel piyano üreticisi Daniel Koehler tarafından son araştırmalar da, granit köprüler için A = 444Hz (C = 528Hz) ayarlı dizelerin yüksek gerilimi karşılamak için prototip piyanoya yararlı akustiksel ve manevi etkisini gösterdi. Köhler heyecanla 528Hz frekansının Hacim ve dize rezonansı süresi ölçmek için güçlü ve sürekli bir rezonansa sahip olduğunu bildirdi.

     Köhler şöyle yazdı;

“Biz başlangıç seviyesinde küçük büyük olarak 5 feet 1 inç uzunluğunda ve her 9 büyük ayakta geçiş yapan dünyanın çoğu piyanosunda düşme eksikliğini sürdürmekle ilgili bir önlem aldık. Bu amaçlanan hiçbir övünme ile ya da 35 yıllık profesyonel meslek hayatımı hançerlemiş olacağım gerçeğiyle bile tarif edilemez. A = 432 Standart Tuning Versus A = 440 Birçok nedenle, sayıları Fibonacci serisi ile matematiksel tutarlı olan A = 432Hz ayar tercihi, evrensel tasarım üzerinde yazılmıştır. Bu bir “tedavi”dir.

Brian T. Collins müzisyen ve araştırmacı A savunucuları arasında A = 432Hz standart ayarlama müzik aracılığıyla optimum maneviyatı kurtarmak için büyüyen müzikal -metafizik hareketine destek makaleleri göndermeye adanmış bir web sitesi kurdu. Collins A = 440 Hz bazlı müzik , geçerli ayarın kozmik hareket, ritim, veya doğal titreşimle karşılıklı herhangi bir düzeyde uyumlu değildir, diye yazdı. Mozart ve Verdi hem doğal titreşim müziklerine dayalı A = 432 ve hala doğal olmayan A = 440Hz de ayarlanmış popüler New Age müziği dahil ‘Verdi ayarını kullandı ,’ En batı müziği, lakabıyla. A = 440 Hz ve A = 432 Hz arasındaki fark saniyede sadece 8 titreşimdir, ama insan bilinci deneyiminde gözle görünen bir fark yoktur.

A = 432Hz tuning’in bir genişletilmiş yorumu da, birçok araştırmacıya göre kendini dini Dünya’da bulur. Sesin eski kullanımlarından bir yönü de; tören ve dini amaçlıdır. Hindu mantra olsun, Yahudi hazan, bir Hıristiyan ilahisi, ya da bir Müslüman müezzinliği okunuşu; kutsal ses ile uyumlu çeşitli dünya dinlerinin hepsi müziğe yansıtılmış halidir.

Robert Lewis, Gül Haç Kardeşliği öğrencisine göre:

Dini hizmet için müziğin amacı yukarı bir manevi seviye de imalar yaratmak; bir dizi, bir cemaatin titreşim hızını yükseltmek için kullanmaktır.

“Ortaya çıkarıldıklarında, Arkaik Mısır aletleri şimdiye kadar ki en büyük ölçüde A = 432Hz için ayarlanmıştır. Antik Yunanistan’da (“müzik için okul” kitap orijinal yeri) kendi araçları ağırlıklı olarak 432Hz ayarlı icra edildi. Arkaik Yunan Eleusenian Tanrı’ları içinde; Orpheus müzik, ölüm ve yeniden doğuşun Tanrı’sıdır. Ambrosia da dönüşüm için müzik (kendi araçları 432Hz de ayarlıydı) bekçisi oldu.

72Hz (9 x 8Hz), 144Hz (18 x 8 Hz) ve 432Hz olarak sesli harmonikler yapabilirsiniz ve daha sonra aklımıza katedrallerde çalınan orkestra gelir: uyanış için binaural 8Hz müzikle senkronize edilmiştir. Böyle müzikal harmonikler: rezonansa ve geometrik ilerleme halinde bir upload ve genellikle DNA çift sarmal içinde amino asit / kodon metabolizmasıyla uyumlu olarak kabul edildiği zaman harmonik olabilir.

A = 444 (C (5) = 528Hz), A Karşı = 432 A = 444Hz ve A = 432 Hz armonikası’nın tedavi olduğu basit bir matematiksel analizle kolayca görülür. 444 rakamını sadece 12 verir. 432 ‘den çıkararak uyumu kendiniz kanıtlayabilirsiniz.

Şimdi 528 ‘i toplamak, 444 ‘ü çıkarmak için ayrıca bir 12 olsun; ya da 3. Bir sonraki, 528 ‘i toplamak ve 96 ‘yı bulmak için 432 çıkarmak; burada 9 + 6 = 15; ve 1 + 5 = 6.

Bu sonuç, 5 + 2 + 8 = 15 ve 6 ile aynıdır. 3s, 6s, 9s ve 8s – – sayılar kümesine dikkat etmek gerekir. Sadece bu özel saf tonlar, kendi ölçekleri ve onların harmonikleri tarafından temsil edilmektedir. Bu Leonardo da Vinci’nin rehberlere kozmik ölçeklerde ve matematik hakkında vurguladığı şeydir.

Nikola Tesla da A = 440Hz standart ayar ve nükleer enerji gelişmesi; aynı petrokimya-ilaç askeri baskısı tarafından bastırılmış serbest enerji makineleri de dahil olmak üzere sayılarda ki bu eşsiz kümelenmeyi öğrencilerine öğretti. Her zaman yaptığı araştırmalar ve buluşlar da bu matematikseli uyguladı.

J. Tobias, Ayrıca müziği politize etmek için Rockefeller Vakfı ve ABD Deniz Kuvvetleri fonunu bu ezoterik “epistemolojilerini” yazdı. Biyo-informatik kuramları araştırdı ve bioenerji [yani, biospiritual] gibi büyük ölçekli tarihsel geçiş sürecinide yazdı. “Renkli organları,” simyayı, ya da Pisagor neo-Pisagor epistemolojilerini büyük bir tarihe borçlu olarak: manyetik, elektrik, elektronik veya dijital ortamda sesi yazma tarihseli üzerine “görsel müzik” teorisyenlerine bir tür tarihsel girişim sorumluluğu yüklemiştir. Burada açık detaylı gerilimlere bakalım: Turing, Wiener ve Shannon ile ortaya çıkan Helmholtz sonrası tehlike de olan esas biyoenerji epistemolojilerin ve biyoinformatik epistemolojiler arasında tarihsel bir geçiş vardır.

Grand geleneğinde “biyoenerjik epistemolojileri,” yazıları “Sesin Mükemmel dolaşımı”, ileri ezoterik sanatçıların en ünlü çizim özellikli bir tür şifre çözme yeteneğini “Gerçek Da Vinci Code,” Vitruvius ‘Wo / Erkek,’ orijinal Solfej ölçeğini de içerisinde barındırır.

Burada, 3s, 6s, ve 9s, sadece matematiksel antik Pi, Phi, Fibonacci serisine bağlı doğal harmonik settir. Su üzerinde etkili ses titreşimleri fiziksel evrenin yapısı ile temsil edilmektedir. (ve ayrıca LOVE528.com de dergisinde HYDROSONICS Victor SHOWELL en monograflarda matematiksel ispatlarına bakınız.)

Alternatif olarak, Tobias Rockefeller Vakfı’nın dikkatli proje yönetimi ve koordinasyonunun; medya, müzik metafizik ve sanayileşmeye materyalist dünyasına katkıda bulunduğu sonucuna vardı.

İşlemler

ABD Donanması’nın Müzikal İşlemleri, Amerika’da Ulusal Halk Sağlığı Hizmetleri üzerinde ABD Donanması’nın idari kontrolünün yanı sıra; askeri bilim her zaman biyolojik silahlar, viroloji, genetik de dahil olmak üzere savaş araştırmaların da ön planda olmuştur.

ABD Deniz İstihbaratını küresel sanayici adına enerji, biyoenerji, ve iletişim alanlarında en gelişmiş bilimler yönetir. Nükleer, radyolojik, biyolojik, kimyasal ve Deniz Kuvvetleri yetki alanına giren en kârlı ve etkini, insanlığı kontrol etmek için müzikalite bir çeşit silahtır. Tarih göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değildir.

ABD Donanmasında ünlü John Calhoun Deagan orkestraları ve müzik gruplarını A = 440 standart ayarı benimsemeye zorlamak için 1910 yılında yıllık kongresinde Amerikan Müzisyenler Federasyonu’nu ikna etti. Ayrıca bu sefer Öjeni “ırksal hijyen” denilen sahte bilimin desteklemek için Rockefeller ve Carnegie Vakıfları hibe vermeye başladı.

Rockefeller Vakfı ve Öjeni Rockefeller Vakfı, Birleşmiş Milletlerin kente göç programının ana sponsoru olmuştur. Yeryüzünde altı milyar insanı barındırmak mevcut amaçtır. Masif kente göç projesi ile birlikte Bill Gates’in kimi zehirli aşı teşvikleride aralarındadır. Dünya’nın en zengin sanayicileri tarafından desteklenen çoğu insanın inanması güç olsa da; medya propagandası sayesinde kamuoyuna rağmen o belgesel filmde gösterildiği gibi derslerle, önümüzde ki yıllarda yaklaşık 900.000.000 kişiyi azaltacaktır.

PHARMAWHORES: Penn & Teller SHOWTIME Sting.

“Irklar arasındaki genetik farklılıkların bilimi” Naziler tarafından Anglo-Amerikan karteli tarafından icat ve kabul edildi. Kitlesel cinayet programı tarihi hesapları organize etmek ve öjenik uygulamalar Rockefeller Vakfı ve onun kurumsal tıpı, siyasi ve mali ortaklarının girişimindedir.

A = 440Hz ayarlama, Psikiyatrik Genetik ile birlikte.

Bu yeni alan için “bilim” Vakıf yaratma ve bundan sonra Psikiyatri için Almanya’da tıp eğitimini Antropoloji, Öjeni ve İnsan Kalıtımı için Kaiser Wilhelm Enstitüsü yönetmenliği ile yeniden yapılandırıldı. Kaiser Wilhelm Enstitüsü’ne vakıfparası bu hassas zamanda tesis edildi. Bu kurumların sorumlusu Rockefeller ‘CEO’su onun gözdelerinden Otmar Verschuer ve Franz J. Kallmann’ın yardımcısı rezil faşist savaş suçlusu İsviçreli psikiyatrist Ernest Rudin’dir.

1932 yılında, “Dünya Öjeni Federasyonu başkanı olarak temsilcisini Rockefeller belirlediği Rudin” İngiliz led hareketi olarak kalıtımsal yük ilan etti ve algılanan insanların öldürülmesi veya sterilize edilmesi çağrısında bulunan bir harekete maruz bırakıldı. Rockefeller Vakfı’nın Alman hibesi mevcut Amerikan (yani, Virginia’nın) “ırksal hijyen” tüzüğü Verschuer ve onun asistanı Josef Mengele Aryan olanın, Aryan olmayanla birlikte yaşamanın zorluklarına karşı Rudin’in ırksal saflık kanununun yürürlüğe girmesi için özel mahkemeler üzerinde çalıştı.

Baskılanmış Müzik Kültü J.Tobias’a göre; savaş ekonomisi çelişkili askeri ve “kar amacı gütmeyen” çıkarları ile oportünistler için müzikal araştırma ve geliştirme için daha fazla fon sağladı. Askeri finansman arttıkça, Eylül 1941 yılında Burris-Meyer onun savunduğu “komut performansı” Sunumu için 50.000 $’lık yıllık sözleşme için Milli Savunma Araştırma Kurumu Ses Kaynaklarına ilişkin Donanma Alt-komitesi tarafından teşvik edildi.

Ocak 1942 yılı John Marshall bir mektupta: Burris – Meyer ‘ın yaptığı akustik araştırma askeri uygulamalarını savaş sonrası eğlence sektöründe kullanılacağına olan inancını belirtti. Kısa süre sonra, Kaliforniyalı bir savunma müteahhiti sinemalarda Muzak tarzı ortamda ses sunmak için “kablolu müzik” yüklemeleri geliştirilmesi planlanmıştır. Tobias verdiği detaya göre; müzikal oluşturmak için ses kontrolü gücü ve bedensel senkronizasyon da yatmaktadır. İnsanların organları bioenerjik olarak müzik frekanslarına ve elektriksel mühendislikle yaratılmış ses efektlerine duyarlı ve duygusal verecek şekilde bazı programlanmış şekillerde hareket etmelerini sağladığı düşünülmektedir. Bu ortam çeşitliliği ve savaş-zaman genel ekonomisi yaratacaktır. “Tobias bunu Burris-Meyer’in risk için vizyona hizmet ve Deniz Kuvvetleri tarafından kamulaştırılması yazısında kaydettiği RL Cardinell ile, bir ortak yazı yazdı”. Savaş Üretim Kurulu tarafından yayımlanan Sanayi Sound Kılavuzu: (73 200R, RG 1.1, 200 Serisi, Kutu 282, Klasör 3353).

“Tobias’a göre Rockefeller Vakfı: kültürel, fabrika da ve genel askeri sanayide Ses kontrolü” üzerine çalıştı. Tobias efsanevi karakterleri yanı sıra ticaret ve araştırma arasında her iki çatışmalar açısından müziği militarize etmenin uzun vadeli etkilerini dikkate aldı. Kar amacı gütmeyen eğitim, endüstriyel ve askeri kurumsal ağlar gelişmekte olan Vakfın kılıf amacıdır. Tobias aslında, dönüm noktasını yazdı. Eğitim, sanat, dinleme, çalışan, alıcı ve askeri ortamlarda ki genel metalaşma olarak. ‘Kültür endüstrisi’ ve bilinç kontrolü, daha geniş bir meşrulaştırıcı ticari kolu idi. Shakespeare çalışmasında Yeni Dünya dili olarak İngilizceyi belirleyen promosyonal akımının önemli olduğu 1500’lerde olduğu gibi, yirminci yüzyılın kitle kültürünün müzikal manipülasyon ve bilinç aracılı olarak İlluminati’nin çalışma biçimine uygun olduğu söylenebilir.

16 Mayıs 1949 tarihinde Rockefeller Vakfı; Charles B. Fahs Newark, Penn Station tren platformunda Burris-Meyer buluştu ve Philadelphia ‘ya onunla gitti. Burris-Meyer askeri araştırma çalışmaları için Washington’a gitmeden önce bir deniz subayı olarak üniformalıydı. “Bir eylem belirleyicisi olarak insan duygu kontrolü sorunu.” Üzerine çalışmalar yaptı.

Almanya’da Nazizmin gelişmesine yol açan, (teknik olarak mümkün olacağı) zamanla bir dönemin içinde hareket edilerek gerçekleştirilmesinin mümkün olduğuna dikkat çeker. Bu açık bir şekilde Kavgam’da ve Goebbels’le çalışmalarında gösterilir. BM’ye göre, savaş zamanındaki iş belirli bir nüfusun üzerinde iki ila sekiz yüz üzerinde eylemi belirlemek için yeterli hassasiyetle duygu kontrol etmek anlamına geldiğini göstermiştir. Nüfusun oranı küçük olsa da, bu kararlılıkta olması yapılacak işe oldukça uygundur. Bu tür teknikler olasılığını göz ardı etmenin olası siyaset etkileri ne olabilir? Rahatsız edici vizyonları gidermek umuduyla hiçbir faydası yoktur. Soru teknikleri hakim ve totaliter amaçları için, istismar öncesi demokratik amaçlar için kullanılacak olup, atom bombasında olduğu gibi bu çalışma; ABD’de önemli ve acil B-M’in mahkumiyet arka planıdır.

1958 ‘de Amerika’dan sınırdışı edilen Hanns Eisler ‘in sürgünde üyesi olduğu Doğu Alman Entelektüelleri kuruluşunda katıldığı toplantıda yayınlanan mülakat dikkat çekicidir. Saldırı altındaki Batı Almanya’dan Doğu Alman gençliğini savunulması gerekliliğini , ‘boogie-woogie’ ve Amerikan tarzı aptal kot modası sahte ecstasy diye kabul edilen maddelere düşkünlük gibi şeylerle açıklamıştır. Eisler siyaseti gençlere atfen yorumlandı ve acil aşılmaz sosyal sorunlar yaşandı. Amerikan kültürü endüstrisi tüm dünyada anıtsal bir etkiye sahip.

Zorlama, kültürel telkin ve davranış modifikasyonu bilimlerinin tarihte dünyanın en güncel krizleri ve enstrüman akortları medya ile oldukça ilgileri vardır. Rockefeller Vakfı edebiyatını tanımlamak için akustik biliminin askeri-tıbbi-petrokimya-ilaç kartel odaklı kuruluşunun ve katılımı savaşta yararlı seslere ilişkin kayıtsal düz setleri ileri kamu ikna ve kalabalık kontrolü ile Batı dünyası genelinde kullanılan A = 440Hz enstrüman akort senkron kurumsal standardizasyon için geçerli titreşim frekansları üreten modern müzik teknolojileri alanlarında Yirminci yüzyılın ilk yarısında askeri ve ticari yatırımcılar tarafından ortaklık kurulmuştur. Başkan Dwight Eisenhower küreselci tehditlerin “Ekonomik, Politik, hatta Manevi” özgürlüklerin montaj edilmesi konusunda ailelerimizi uyarmış ve “canavarı” protesto etmiştir. Nüfuslar şimdi bu karteller tarafından radyo ve televizyon aracılığıyla teşvik için ne olursa olsun psiko-duygusal ekleri ile bağımlı birer koyun gibi gergin hale getirildiler. Bu soykırımın yürütülmesi için köleleştirilmedir. Özünde, yatırım bankacılığı dünyasında köklü bu “askeri-endüstriyel kompleks,” en yüksek sesle ve kârlı popülasyonlarını kontrol etmek için bir dizi gizli operasyonlarla bu hale getirilmiştir.

Vücudunuz artık saldırganlık ve SEVGİ ile uyumsuzluk içinde gezinen bir kurumsal dayatılmış frekansa göre, sesli ve bilinçaltında müzikal olarak titreşiyor. Stresin nedeni hastalıkları teşvik ve maneviyatı bastırmak için müzik ile zorlayıcı “sürü davranışını” yoğun araştırma kültürel kontrol egzersiz yoluyla askeri ve ticari değer haline getiren dünyanın en zengin insanlarının “programlamasıdır”.

Rockefeller Vakfı Arşivi bu tarihi kanıtlarından bakıldığında; A = 440Hz yatırımcılarının “standart ayarı” yeryüzünde az güvene layık kişiler, hissesini kontrol ettiği ağlarla bazı konsorsiyumların bu çekici “kara-operasyonları” ve ABD Donanması’nın katılımını yönettiği açıktır.

Bu bulgular güçlü ordunun akustik frekans araştırma ve psikososyal patoloji, sürü davranışı, duygusal sıkıntı ile ikna etmek için 1930’lardaki teknolojik gelişmeler başarıyla devreye alınmıştır. “Kitlesel histeri” önerilmiş ve şimdi bize karşı halen kullanılmaktadır. Alternatif olarak; sağlık, psikososyal uyum ve dünya barışına en faydalı müzikal frekanslar ise bastırılmıştır. Sansürlerle baskılarla bu bulgularla müziğin doğal olarak tercih frekanslarına geri ikamet etmemiz için en makul, basit, hoş ve güçlü bir çözüm sunuyoruz.

A = 444Hz frekans ayarlı araçlar ve sesleri kinestetik, saf SEVGİ rezonansı yüksek, ruhsal ferahlatıcı, bilimsel genetik onarım bağlantılı, uyarıcı, çok daha akustik hoş, içgüdüsel ve çekicidir. Eğitim ve eğlence endüstrileri yüzünden olumsuz kontrol edildiği göz önüne alındığında davranışsal kontrol, büyük ağlar için alternatifler yani şimdi biz insanlara özgürlük gerekmektedir.

ABD’ye göre medyaya verilen orijinal Amerikan atama hakları Rockefeller-Rothschild sanayicileri tarafından yenilmiş Haklar Anayasasıdır. Bir çok müzisyen, matematikçiler, hekimler, fizikçiler ve hatta genetikçiler, şimdi elektromanyetik enerji matrisi kalp evrensel yayın ile SEVGİ’yi belirgin bir taşıyıcı dalga olarak A = 444Hz (C (5) = 528Hz) hakkında gerçeğin ortaya çıkmasını istemektedir. Nesnel araştırmacıların büyük çoğunluğu artık hızlanan manevi Rönesans uyarınca, müzik ve manevi köklerimizi yeniden keşfetmek için bir fırsat olarak bu araştırmaları görüntülemektedir. Bu bilginin ortaya çıkması mükemmel ekonomik ve jeopolitik kaosun seçilmemiş liderleri tarafından dünyaya empoze edilmiş geri dönüşü imkansız sorunları çözmek için zaman aşımına maruz kalmamak adına önemlidir. Böylece, müzisyenler vokallerini ve izleyicilerini bu bulguları tartışmak üzere çağırdı (toplantılar gizlice tatbik edilmiştir). Müzik militarizasyonunu reddetmek ve şifa frekanslarını müzik aletlerimize, seslere ve kulaklarımıza yeniden ayarlamak gereklidir. Sahne sanatları ve bilimleri en avantajlı popülasyonları etkileyecek şekilde bu bütünlüğü arz edecektir. Kar amacı gütmeyen bağışlarla A = 444Hz (C (5) = 528Hz) müziğin her türü frekans transpozisyonları dünyada kayıtlı sanatçıların teşvikleri ve müzik uzmanlarının katkılarıyla bu sağlıklı Ses Devriminin ilerleyen ihtiyaçlarını karşılamak için kurulum aşamasındadırlar.

Müzisyenler ve vokalistlerin müzik endüstrisinin hayat akışı, fiziksel kurtuluş ve İlahi-insan bağlantısı için insanlığın son bir umudu vardır. Gezegensel yeniden doğuş ve uyum kaderinde manevi müzikal oluşum için sizin vizyon ve aktivizminiz bekleniyor.

     √ SON

Yazar : Leonard G. Horowitz, DMD
Çeviri : Önder Dağ

1)Merck Veterinary Manual. Social Behavior. Whitehouse Station, NJ: Merck & Co., Inc., 2008

2)Gladwell M. The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference. New York: Little Brown , 2000

3)Frater J. Top 10 bizarre cases of mass hysteria. Listverse ultimate top 10 lists.

4)Wessely S. Protean nature of mass sociogenic illness: From possessed nuns to chemical and biological terrorism fears. The British Journal of Psychiatry 2002:180;300-306.

5)Bartholomew RE. Occupational Mass Psychogenic Illness. A Transcultural Perspective.Transcultural Psychiatry: 2000;37;4, 495-524.

6)Horowitz LG. DNA: Pirates of the Sacred Spiral. Sandpoint, ID: Tetrahedron Press, 2004.

7)Horowitz LG. Walk on Water. Sandpoint, ID: Tetrahedron Press, 2005.

8)Tobias J. Composing for the Media: Hanns Eisler and Rockefeller Foundation Projects in Film Music, Radio Listening, and Theatrical Sound Design. Rockefeller Archive Center Research Reports Online, 2009.

9)Jubilee, 2012. The House of Rothschild. June 21, 2008.

10)Horowitz LG. Death in the Air: Globalism, Terrorism & Toxic Warfare. Tetrahedron Press, (June) 2001.

11)Schauf TD. The Federal Reserve Is A PRIVATELY OWNED Corporation. (See:http ://proliberty.com/ observer720090404.htm)

12)Institute for Advanced Study. Albert Einstein. (See: http ://www.ias. edu/people/einstein)

13) Institute for Advanced Study. Mission and History. (See: http://www.ias.edu/about/mission-and-history)

14) Horowitz LG. The American Red Double-Cross. Idaho Observer, October, 2001.

15) 1930s. Rockefeller Archive Center Research Reports Online, 2009.

16) Elvis Presley Pictures. Elvis Presley Vancouver, Canada. Empire Stadium, August 31, 1957. 17. 18. 19. 20.

17) Wikipedia. Colonel Tom Parker.

18) Wikipedia. RCA

19) Robertson P. The New World Order. Nashville, TN: Thomas Nelson, Inc. 1982.

20) Cavanagh L. A brief history of the establishment of international standard pitch A=440 Hertz. (Pdf file is available for a free download. See reference here: http://en.wikipedia.org/wiki/Concert pitch

21) Collins BT. The Importance of 432hz Music. See: http://www.omega432.com/music.html

22) Horowitz LG. LOVE528.com website and the online journal HYDROSONICS provides much information on the 528Hz frequency.

23) Koehler D. Pianos, Violin, and New Concert “A.” Concert for the Living Water, LIVE H2O, Official Forum. Discussion on A=444 (528), Jan. 25, 2010. 24. 25.

24) Koehler D. Personal communication, May, 2010.

25) Anonymous author of blog provides relevant discussion including Scientific American (March 1965, p. 28) reference to genetic repair using natural frequencies.

26) Peterkin T. Israel banned the Beatles fearing ‘hysteria.’ Telegraph.co.uk. Sept. 22, 2008

27)Horowitz LG. LOVE the Real da Vinci CODE. Sandpoint, ID: Tetrahedron Press, 2007.

28) Horowitz LG and Pulio J. Healing Codes_ for the Biological Apocalypse. Sandpoint, ID: Tetrahedron Press, 1998.

29) Horowitz LG. Emerging Viruses AIDS & Ebola–Nature, Accident or Intentional? Rockport, MA: Tetrahedron Press, 1998.

30) The National Cyclopedia of American Biography. John Calhoun Deagan. Volume 43, pp. 391-392. (See: http://thescreamonline.com/photo/photo10- 01/garygoss/deaganbio.html).

31) Gates B. TED Conference lecture: Reducing global warming by reducing populations via vaccines and more. February, 2010. ( See: http ://www.youtube. com/watch?v=-0 gvDkVcFkI)

32) United Nations. Population challenges and Development Goals. New York: UN Dept. of Economic and Social Affairs, Population Division (ST/ESA/SERA/248), 2005.

33) Eisler, Hanns, Gespräch mit Hans Bunge: Fragen Sie mehr über Brecht. Munich: Rogner and Bernhard, 1976, p. 157.

34) Eisenhower DD. Military-Industrial Complex Speech. Public Papers of the Presidents, Dwight D. Eisenhower, 1960 p. 1035-1040.

35) Horowitz LG. Healing Celebrations: Miraculous Recoveries Through Anxient Scripture, Natural Medicine & Modern Science. Sandpoint, ID: Tetrahedron Press, 2000.

36) Walton M and Horowitz LG. Synthesizer re-tuning to the “Perfect Circle of Sound:” A preliminary study with implications for bioenergetic healing. Hydrosonics 2009:1:1:1.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here